Изокоста

Изокоста - това ... Какво изокоста?
изокоста
(изокоста крива) Кривата, представляваща комбинация от цената на производствените фактори, които могат да бъдат закупени за тази сума. Ако компанията не е в състояние да повлияе на цените на пазарите на производствените фактори, изокоста е права линия, чийто наклон се определя от съотношението на цените на услугите на различни фактори на производство. В равновесие, фирмата използва факторите, които го купува за освобождаване на най-голям обем производство, съответно IsoQuant (IsoQuant), допирателна към изокоста.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.