IZOFORY

IZOFORY - това ... Какво IZOFORY?
ISOPHORES
криви със същия добив.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономически речник. 2000.