IZOTYMS

IZOTYMS са ... Какво представляват ISOTYMS?
ISOTYMS
графични криви на същите бюджетни разходи или същите производствени разходи, използвани при изграждането на бюджетни ограничения.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.