БРОЙ

ISSUE е ... Какво представлява ЕМИСИЯ?
ISSUE
1) вземане и пускане на пари и ценни книжа в обращение; 2) броят на готовите продукти, произведени в рамките на определено време.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.