ЕМИСИЯ, ЕМИСИЯ

ИЗДАВАНЕ, ЕМИСИЯТА е ... Какво е издание, емисия?
БРОЙ, емисии
(проблем) 1. Броят на издадените акции или ценни книжа или броят на банкнотите в обращение. 2. Процесът, по който се разпределят нови акции. С бонусната емисия акции (бонусна емисия в Обединеното кралство или издание, издадена в САЩ), се издават допълнителни акции на съществуващи акционери. При издаването на обикновени акции за пласиране сред акционерите на дружеството, те се продават на тях при преференциални условия. Новите емисии на акции могат да бъдат продадени по различни начини: при емитиране те стигат до този, който предлага най-висока цена; с публично предлагане, предлагане за продажба или пласиране, дружеството определя цена, а акциите се предлагат на инвестиционните институции или на широката общественост. Издаване институция, обикновено търговска банка може да закупи цялата емисия на договорената цена и след това да го продаде, или да поемат въпрос, което означава гаранция, че то ще купи всички акции, които няма да купят още един.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.