Емитирания акционерен капитал

Емитирания акционерен капитал - това е ... Какво е издаден капитал?
емитирания акционерен капитал
(издаден капитал) Част от уставния капитал на компанията, която е действително емитирани като акции за акционерите. Всеки законоустановен, но не и акционерен капитал може да бъде използван, ако е необходимо, например, за да се даде възможност на ръководните кадри на компанията да закупи опция за акции.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.