ЕМИТЕНТА

ЕМИТЕНТА - това ... Какво ЕМИТЕНТА?
ЕМИТЕНТА
орган или организация (държавна банка, финансова институция, предприятие, фирма) издаване на пари и ценни книжа, издаващи пари за обращение.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.