ITEM

ITEM е ... Какво е ITEM?
до
(от лат пунктум -. Point) мярка, която определя, измерени колебания в цената на курса на ценните книжа и фондовите пазари. На американските борси, когато се цитират ценни книжа, позицията се приема за равна на един долар, а в котировките на валута и стоки - един процент.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.