Японски маркетингова концепция

Японски маркетингова концепция - това е ... Какво е японската концепция за маркетинг?
японски маркетингова концепция
концепция, като основният принцип, от които - като се вземат предвид желанията, изисква от потребителя, без критика, като се има предвид техния производител, както е техните собствени; основният лозунг: "Нека стоките и услугите говорят сами" - вместо американския лозунг: "Нека продавачите говорят".

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.