ЯПОНИЯ Performance Center са

ЯПОНИЯ ЦЕНТЪР PERFORMANCE - Какво е това ... ЯПОНИЯ Performance Center са?
ЯПОНСКА ЦЕНТЪР зА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
неправителствена организация, основана през 1955 г., действа с цел прилагане на дейността на промишлените предприятия на три принципа: практиката на живот на заетостта, съвместна консултация с управлението, разпределението на влиянието на м ezhdu всички участници. Прилагането на тези принципи доведе Япония до водеща позиция в световното производство.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.