JENE

YENA е ... Какво е YENA?
JEN
(йена) Паричната единица на Япония.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


икономически речник. 2000.