Търговците на едро

Търговците на едро - това ... Какво търговците на едро?
търговците на едро
( Engl. спекулант) 1) лице, което изпълнява на Борсовите операции с ценни книжа и, за разлика от борсовия посредник, - за собствени разноски. Няма право да изпълнява функциите на брокер и да извършва сделки директно с клиенти, които не са членове на борсата; 2) фирма, изкупува голям вносител на пратката за бърза препродажба.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.