Съвместни предприятия

Съвместни предприятия - един ... Какво е съдружник?
СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ
обща предприемаческа дейност на няколко партньори, включително партньори от различни страни.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.