СЪВМЕСТНО ФИНАНСИРАНЕ

СЪВМЕСТНО ФИНАНСИРАНЕ е ... Какво е СЪВМЕСТНО ФИНАНСИРАНЕ?
съфинансиране
1) кредитирането на развиващите се страни под формата на кредитна съюз от няколко кредитори на едни и същи или различни страни, финансиране на мащабен проект; 2) участие на няколко организации във финансирането на един проект, съоръжение.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.