СЪВМЕСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

JOINT-STOCK COMPANY е ... Какво е JOINT-STOCK COMPANY?
JOINT-STOCK COMPANY
икономическо дружество, чийто главен капитал е разделен на определен брой акции. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството и носят риск от загуби, свързани с дейността на дружеството, в стойността на своите акции; управителният орган на акционерното дружество е бордът на директорите, избран от общото събрание. Затвореното акционерно дружество разпределя акциите си под формата на закрит абонамент с решение на учредителите. Отворена акционерна компания разпространява своите акции чрез открита продажба. Вижте също и ДОМАШНОТО ОБЩЕСТВО; ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪВМЕСТНО ФИРМА.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.