СПИСАНИЕ

СПИСАНИЕТО е ... Какво е СПИСАНИЕ?
СПИСАНИЕ
Книга за записване на данни, фиксиране на документи и работни потоци, водене на записи. Използва се в счетоводството като счетоводна книга, отразяваща движението на материални и парични стойности, получаване, разходи, разпределение на средства. В служебния случай - книга за записване на входящи и изходящи писма, документи, документи (дневник).

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.