Регистър на

Дневник - един ... Какво е регистър?
регистър на
дневник - книгата, за да записвате входящи и изходящи имейли, документи, документи.

Икономически речник. 2010.


Икономически речник. 2000.