Списание поръчка форма на счетоводство

Списание поръчка форма на сметка - това е ... Какво е списание поръчка форма на счетоводство?
списание поръчка вид на счетоводни
форма на сметката, в която акредитивите са систематизирани в специални регистри - заповеди списания, които се провеждат на счетоводни заем записите и да ги подкрепят заявеното , изготвен върху дебита на сметките. В тази форма на счетоводните записи кратност изключени и комбинацията се случва статистически и аналитични обвинения.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.