СПИСЪК НА СПИСАНИЕ

СПИСЪК НА ЖИВОТ е ... Какво е СПИСАНИЕ ЗА ПИСАНЕ?
записка в дневника,
фиксиране в списанието на едно и също събитие, отделен запис на определянето на счетоводната и финансови операции.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.