ЮБИЛЕЙНИ МОНЕТИ

ЮБИЛЕЙСКИ МОНЕТИ са ... Какво представляват монетите JUBILEE?
възпоменателни монети, издадени в чест на исторически събития, лица или като рядкост; в обращение са рядкост, са предимно нумизматична рядкост.
Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.

Икономическият речник. 2000.