Младши служители

Младши служители - това е ... Какво е младши служители?
младши служители
(MOS) работници, които не са пряко ангажирани в процесите на производство и управление на тези процеси, и извършване на функциите на услугата (куриери, почистващи средства, прислужници за гардероб, шайби).

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.