Юрисконсулт

Юрисконсулт - това ... Какво Юрисконсулт?
Юрисконсулт
постоянни консултантски предприятия, организации, фирми по правни въпроси, защитник на интересите на организацията в съдебни и други органи.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.