Компетентност

Компетентност - това е ... Какво е компетентен?
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
(от лат jufisdictio - съдебните процедури.) по закон или друг нормативен акт на следните правомощия, правомощията на държавните органи: да се направи оценка относно легитимността на действията на юридически или физически лица, за разрешаване на правни спорове чрез прилагане санкции срещу лица, които нарушават законите и разпоредбите. Специалните юрисдикции са съдилища, арбитражни съдилища, упълномощени административни органи.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.