JURY

JURY е ... Какво е JURY?
ЖУРИ
(от лат JURI -. Закълни) 1) група компетентни, компетентни лица, назначени или избрани за експертни съдии в конкурси или за оценка на ситуацията на пазара; 2) състава на съдебния процес на журито.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.