ПРАВОСЪДИЕ

ПРАВОСЪДИЕТО е ... Какво е ПРАВОСЪДИЕ?
ПРАВОСЪДИЕТО
(от лат Justitia - честност, справедливост.) 1) система на съдебните институции , съдебен отдел; 2) правосъдие.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.