ПРАВОСЪДИЕТО ХОРИЗОНТАЛЕН

ПРАВОСЪДИЕТО цяла - това е ... какво правосъдие ХОРИЗОНТАЛЕН?
ПРАВОСЪДИЕТО ХОРИЗОНТАЛЕН
(хоризонтална справедливост) Концепцията, че хората, които са в едни и същи условия трябва да са едни и същи и лечение, а разликите в потребностите предизвикват разлики в отношенията. Прилагайки това понятие към данъчната система, би било несправедливо да се налагат данъци върху двама работници със същия доход при различни ставки. Някой може да каже на същото основание, че е несправедливо да налагат същите данъци върху хората, които са обременени от всякакви задължения, като например плащанията по ипотеките, както и други данъкоплатци с равен доход, но помещава в различни условия. "Хоризонтално правосъдието" е различно от "правосъдие (вертикален справедлив капитал), който разглежда степента, в която разликите в приходите трябва да бъдат смекчени чрез преразпределително данъчно облагане.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.