РОБСТВО

Робство - това ... Какво робство?
РОБСТВО
(от арабски - разписка, задължението) да образуват дълбоки, силна икономическа зависимост, които попадат предимно физически лица, получаващи trudnovozvraschaemy заем. Кабала също се нарича правен акт, който издава дългови задължения. Има много стотици години са включени различни форми на изчисление робство длъжник: изисканост, охрана на имуществото, плащането на лихви.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.