"До ключ"

"До ключ" - с ... Какво е договор "до ключ"?
"До ключ"
договор за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжението напълно контрагентът на клиента ( изпълнител), който пое работата по доставката на съоръжението.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.