Ключови валути

Ключови валути - това е ... Какво е ключова валута?
ключови валути
(валута превозно средство) Зее. : валутата, в която се извършва транзакцията (валута за търговия).

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.

<> 999 ключови валути
ключови валути - 1) общоприетите в света на валута, използвани за създаването на централните банки на други страни резервни фондове за изпълнението на международните плащания; 2) национални кредитни пари, валутата на водещите държави на света, използвани за международни селища. Резервните валути обикновено се наричат ​​щатски долари (около 60% от световните валутни резерви), германската марка, британската лира, японската йена, френският франк.
Икономически речник. 2010.

Икономическият речник. 2000.