ОСНОВНИ ФОНДОВЕ

ОСНОВНИ ФОНДОВЕ - това е ... Какво представляват Основните Фондове?
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Дълготрайни активи - дългосрочен използват средствата за производство, заети в производството на много цикли, с дълги периоди на амортизация. Основните средства (фондове) включват земя, индустриални сгради, структури, машини, оборудване, инструменти, инструменти, което е физически капитал. Обемът на дълготрайните активи се изчислява в парично изражение под формата на тяхната стойност. Поради това дълготрайните активи понякога се характеризират като пари, инвестирани в основните производствени средства.

Икономически речник. 2010.


Икономическият речник. 2000.