Проекти до ключ

Проекти до ключ - това е ... Какво е проект до ключ?
проекти до ключ
(до ключ проект) Инвестиционният проект, в който влиза в чуждестранна компания в изграждането на договора за предприятието, инсталирането на оборудване и обучение на местната работна сила, което води и доизграждане на предприятието, за да началото на производството. Тази система предполага, че опитът на доставчика с такива предприятия става достъпен и неочаквани проблеми се отстраняват, преди приемащата страна да поеме отговорността за проекта. Терминът е получил името си във връзка с факта, че при завършването на проекта продавачът може да прехвърли ключ от предприятието само от ръцете си към купувача.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.