На намаляващата възвръщаемост, ACT

За намаляващата възвръщаемост, ПРАВО - е ... Какво е за намаляващата възвръщаемост, законът?
на намаляващата възвръщаемост, Закона
(намаляващата възвръщаемост, адвокатски на) Виж. : намаляване на маргиналния продукт.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.