Пневматични инструменти еластомер

Пневматични инструменти еластомерни ... Какво е пневматичен инструмент еластомер?
устройство, състоящо се от захранваща черупка, източник на работната газова среда, система за пълнене на газ, тръбопроводи, спирателни и предпазни клапани, контролни уреди - манометри.

EdwART. Речник на термините на Министерството на извънредните ситуации, 2010