ЦЕНАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЦЕНАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО е ... Какво е ЦЕНАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО?
ЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(стачка цена) Предварително договорена цена, при която опцията за покупка и продажба може да се счита за изпълнена.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.