ПРЕДВАРИТЕЛЕН НАДЗОР

ПРОУЧВАТЕЛНИЯ НАДЗОР е ... Какво е ЕКСПЕРТНИЯ НАДЗОР?
ГАЗ НАДУВАНЕ
ГАЗ НАДЗОР - орган, който следи съответствието на стоките със стандартни проби и удостоверява това съответствие.

Икономически речник. 2010.


Икономически речник. 2000.