Технически резерви

Технически резерви - това ... Какво ЗАПАЗВА ТЕХНИЧЕСКИ?
технически резерви
застрахователните резерви, осигуряване на баланс на получаване на премии и изплащането на обезщетения в рамките на нормалните колебания в средните нива.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.