ЕТОГРАМ

ТОВА Е ТОЧКАТА ... Какво е ЕТОГРАМ?
ETOGRAMMA
(. От гръцката етос - характер, разположение, и ... грама) пълно описание на поведението на конкретен животински видове; пълен списък на моторни действия, наблюдавани в дадено животно в дадена ситуация.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.