Стандартен сметкоплан

Стандартен сметкоплан - това ... Какви видове планове на сметки?
Стандартен сметкоплан
сметкоплан, одобрен за употреба в продължение на една група от дружества, предприятия или в цялата страна , за да се осигури единството на счетоводството, единството на консолидираните баланси и отчитането.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.